KLIENT

Przedsiębiorstwo Cisco Systems zostało założone w 1984 roku przez małżonków Leonarda Bosacka i Sandrę Lerner pracujących ówcześnie na Uniwersytecie Stanford. Nazwa „cisco” pochodzi od pobliskiego uniwersytetowi miasta San Francisco. Natomiast logo firmy symbolizuje most Golden Gate.

Początkowo Cisco zajmowało się jedynie produkcją urządzeń przeznaczonych do trasowania, jednak obecnie oferta obejmuje także zapory sieciowe, przełączniki, koncentratory, oprogramowanie wspomagające zarządzanie sieciami komputerowymi oraz wiele innych produktów i usług związanych z teleinformatyką. W tej chwili firma jest jedną z największych w branży.

ZAPOTRZEBOWANIE

Nasza współpraca rozpoczęła się w końcu 2011 roku. Zostaliśmy poleceni przez firmę CBRE, która w czasie całego procesu projektowania i realizacji pełniła funkcję Project Manager. Zadaniem naszym, było opracowanie koncepcji aranżacji powierzchni dla Cisco Global Support Center w Diamante Plaza Building w Krakowie-Podgórzu. Centrum będzie włączone w globalną sieć podobnych ośrodków, w ramach której będzie świadczyć usługi zarówno klientom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, w tym takim działom firmy Cisco, jak Cisco Services i dział finansowy, a także będzie wspierać działalność operacyjną firmy. Projekt musiał spełnić wysokie wymagania funkcjonalne firmy (wg. standardów Guidebook), jak również wpisać się w specyfikę budynku oraz oczywiście spełnić wszelkie wymagania przepisów.

ROZWIĄZANIE ZADAŃ

Pracę nad projektem poprzedziła wizja w terenie i dokładna analiza potrzeb klienta i możliwości, jakie dawała lokalizacja oraz wyposażenie budynku. Powierzchnia, ponad 2360 m2, w głównej mierze przeznaczona jest dla funkcji Centrum Pomocy dla klientów z całego świata, więc priorytetem, był zapewnienie możliwie najlepszych warunków pracy dla call center. Z tego powodu, dla poprawy komfortu akustycznego, cała powierzchnię podzielono na cztery strefy, które dla ułatwienia lokalizacji określono jako strefę zieloną, niebieską, żółtą i czerwoną. Dodatkowo, wprowadzono wysoki przegrody akustyczne, wydzielające poszczególne stanowiska pracy, które otrzymały wspomnianą wcześniej kolorystykę.

Funkcją dodatkową dla powierzchni głównych są sale konferencyjne, sale treningowe oraz pomieszczenia do pracy własnej (APR, Quietroom). W centralnej części powierzchni, w rejonie strefy wejścia została zlokalizowana tzw. e-Cafe. Jest to powierzchnia przeznaczona dla pracowników z funkcją kantyny i strefy rozrywki z konsolą do gier, rzutnikiem oraz telewizorami. E-Cafe sąsiaduje z Open meeting space, które poprzez mobilną składaną ścianę daje się łatwo zintegrować, pozwalając w miarę potrzeb na stworzenie dodatkowej powierzchni spotkań.

Istotnym zadaniem było również stworzenie sal treningowych i sal do wideo spotkań. Szczególnie te ostatnie są przystosowane do obsługi autorskiego rozwiązania Cisco, które jest jednym z najlepszych i najnowocześniejszych na rynku CTS 3000. Pomieszczenia musiały zostać zaprojektowane w sposób specjalny, zarówno w zakresie wyposażenia meblowego i materiałowego, ale również, a może przede wszystkim, w zakresie rozwiązań instalacyjnych.

Całość współpracuje z dwoma serwerowniami, których rozwiązania technologiczne, czy chociażby system ochrony gazowej musiały sprostać najwyższym wymaganiom klienta. Istotnym z punktu widzenia Zamawiającego, było zapewnienie ciągłości pracy biura nawet w sytuacji awarii zasilania. Z tego powodu opracowaliśmy i uzgodniliśmy projekt zewnętrznego, awaryjnego źródła zasilania w postaci potężnego agregatu prądotwórczego, umieszczonego na terenie wokół budynku. Zapewnia on moc wystarczającą do działania całego biura non stop, włącznie z oświetleniem wewnętrznym. Jego jedynym ograniczeniem jest paliwo, którego tankowanie może odbywać się bez konieczności wyłączenia urządzenia.

REZULTATY

Dzięki współpracy naszych firm branżowych, znakomitemu zarządzaniu projektem, oraz udanej koncepcji wstępnej udało się zaprojektować wnętrze łączące w sobie miejsce pracy nowoczesnej, młodej i dynamicznej kadry z zaawansowaną technologią i rozwiązaniami, które zazwyczaj niewidoczne, pozwalają funkcjonować tej złożonej machinerii, zwanej po prostu „biurem”.