GŁÓWNY CEL

Firmę Gropoun tworzy zespół młodych, kreatywnych ludzi.  Aranżowana powierzchnia miała wyrazić charakter i atmosferę jaka panuje w firmie. Priorytetem było stworzenie biura inspirującego pracowników do nowych, bardziej kreatywnych rozwiązań, w którym pracownicy będą czuć się komfortowo. 

Po kilku analizach obecnego układu i specyfikacji pracy jaki panuje w firmę szybko zaobserwowaliśmy, że pracownikom brakuje małych sal konferencyjnych. Zaprojektowaliśmy więc kilka „focus roomów” które pozwalają pracownikom popracować w ciszy lub pozwalają na przeprowadzenie prywatnej rozmowy. 

PRZESTRZEŃ DEDYKOWANA

Aranżowana powierzchnia zakłada otwarty i przyjazny układ. Na piętrze znajduję się tzw. chillout sprzyjający zarówno integracji pracowników, jak  i kreatywnym rozwiązaniom.

Sale konferencyjne zlokalizowane wokół trzonów pozwalają efektywnie wykorzystać powierzchnie i skrócić czas przepływu informacji do poszczególnych działów.

WAŻNE KRYTERIUM

Istotnymi czynnikami, mającymi wpływ na zaproponowane rozwiązania był fakt iż aranżowana powierzchnia jest re aranżacją obecnej placówki, a także ograniczony budżet. Ten ostatni wymagał dużej elastyczności ze strony firmy JMP Service przy projektowanych rozwiązaniach zachowując najwyższy standard.

Przykładem mogą być: układ wykładzin na korytarzu i w budkach telefonicznych, okładziny ścienne i lampy zwieszane. Są to nieliczne przykłady niesztampowych rozwiązań mających duży wpływ na wygląd obecnego biura.

DESIGN

Na nowoczesny charakter biura ma wpływ wiele elementów. Diametralną zmianą było zdjęcie sufitu na całej powierzchni i pomalowanie go na czarno. Stworzyło to dodatkową głębie i optycznie powiększyło open space i pozostałe pomieszczenia. Odważna kolorystyka nadaje silny wizerunek nowej aranżacji. Ciekawie wkomponowane zostały  budki telefoniczne które swoją kolorystyką tworzą niestandardowe wnętrze. Miejsca spotkań formalnych zostały zaaranżowane w bardzo odważny sposób. Ponieważ pracownicy byli przyzwyczajeni do obecnie panujących nazw sal konferencyjnych, odpowiadających nazwom miast,  postanowiliśmy ich nie zmieniać, a jedynie odświeżyć i nadać nowy, ciekawszy wizerunek. Dobraliśmy też do nich tematyczne zdjęcia o bardzo ciepłych barwach przedstawiające charakterystyczne miejsca dla danego miasta.

Pozostałe wykończenie ścian zostało uzupełnione o cegły białe lub czerwone, piaskowiec i beton w zależności o tematyki danej salki konferencyjnej. 
Bardzo ważnymi miejscami dla firmy Groupon są miejsca spotkań nieformalnych i pomieszczenia socjalne. Ponieważ tutaj pracownicy mają czas odpocząć, naładować baterie, zintegrować się, a także omówić nowe rozwiązania.

Zatem design tych pomieszczeń oraz ich lokalizacja były bardzo istotne. Usytuowanie ich w centrum biur sprawia, że są one łatwo dostępne z każdego zakątka powierzchni.

Zwieszane lampy, jakie w nich zastosowaliśmy, nadały przyjazny klimat i atmosferę.

OD KREACJI DO REALIZACJI

Re-aranżacja okazała się sporym wyzwaniem. Tak duża powierzchnia realizowana w krótki czasie zawsze wymaga pełnej mobilizacji na wszystkich szczeblach. Firma JMP Service przed rozpoczęciem pracy nad aranżacją odbyła kilka spotkań na powierzchni firmy Groupon aby poznać specyfikę pracy, w niej panującą.

Odbyte konsultację pozwoliły wypracować nowoczesną, otwartą przestrzeń sprzyjającą kreatywnym rozwiązaniom. Niestandardowe rozwiązania spotkały się z entuzjastycznym podejściem i akceptacją Groponu.