GŁÓWNY CEL

Dla Banku Pocztowego najważniejsi są ludzie, którzy tworzą biuro.  Aranżowana powierzchnia miała odpowiadać przede wszystkim pracownikom i specyfice pracy jaka panuje w firmie. Priorytetem było stworzenie biura niemal w domowym klimacie, w którym pracownicy będą czuć się komfortowo. Układ pomieszczeń jest mieszany, przeplatają się klasyczne gabinety i sale konferencyjne z otwartymi przestrzeniami open space z wydzielonymi miejscami wspólnymi takimi jak małe salki konferencyjne czy pomieszczenia socjalne.

PRZESTRZEŃ DEDYKOWANA

Projektowana aranżacja zakładała otwarty i przyjazny układ. Na każdym piętrze znajdują się pomieszczenia do pracy, a także pomieszczenia nieformalne sprzyjające integracji pracowników. Dzięki układowi mieszanemu open space/gabinety udało się  uzyskać szybszy i bardziej wydajny system pracy odpowiadający oczekiwaniom firmy. Sale konferencyjne zlokalizowane wokół trzonów pozwalają efektywnie wykorzystać powierzchnie i skrócić czas przepływu informacji do poszczególnych działów.

WAŻNE KRYTERIUM

Bardzo ważnym kryterium był krótki termin realizacji oraz ograniczony budżet. Wymagało to bardzo dużej mobilizacji aranżacyjnej ze strony firmy JMP Service oraz kreatywnych rozwiązań projektowych, nie podnoszących kosztów całej realizacji przy zachowaniu najwyższych standardów. Przykładem może być układ wykładziny, biały cokół podłogowy oraz drzwi oklejone na biało. Przykładów można by wymieniać wiele ale powyższe trzy elementy miały bardzo duży wpływ na wygląd projektowanego biura.

DESIGN

Bardzo ważnym kryterium był krótki termin realizacji oraz ograniczony budżet. Wymagało to bardzo dużej mobilizacji aranżacyjnej ze strony firmy JMP Service oraz kreatywnych rozwiązań projektowych, nie podnoszących kosztów całej realizacji przy zachowaniu najwyższych standardów. Przykładem może być układ wykładziny, biały cokół podłogowy oraz drzwi oklejone na biało. Przykładów można by wymieniać wiele ale powyższe trzy elementy miały bardzo duży wpływ na wygląd projektowanego biura.

OD KREACJI DO REALIZACJI

Przeniesienie biura okazało się dużym wyzwaniem. Bank Pocztowy zajął 7 pięter w budynku (ok. 2500m2). Tak duża powierzchnia realizowana w tak krótkim czasie zawsze jest problematyczna i wymaga pełnej mobilizacji i współpracy na wszystkich szczeblach. Firma JMP Service przed rozpoczęciem pracy nad aranżacją chciała jak najlepiej poznać specyfikację pracy klienta. Wiele odbytych konsultacji pozwoliło zaprojektować spójną przestrzeń odpowiadającą pracownikom. Kreatywne rozwiązania spotkały się z entuzjastycznym podejściem i akceptacją Banku Pocztowego.